2010-07-09

7:e årliga internationella konferensen för mänskliga rättigheter 2010

7:e årliga internationella konferensen för mänskliga rättigheter 2010, Genève, Schweiz

Den 7:e årliga internationella konferensen för mänskliga rättigheter sponsras av Youth for Human Rights International, och följer vår stolta tradition...

2010-05-11

80-dagars världsturné för utbildning om mänskliga rättigheter slutförs

80-dagars turné för att hedra FN:s ”Internationella ungdomsår” tar upp de alltför vitt förekommande kränkningarna av barns mänskliga rättigheter

UNICEF rapporterar att 40 miljoner barn under 15 år lider av misshandel och vanvård,...

2010-04-06

Att skapa sanna ledare för morgondagen

<br /><br />

Youth for Human Rights International (YHRI) slog sig samman med California Association of Student Councils (CASC) och undervisade unga ledare om mänskliga rättigheter som en del av CASC:s årliga Youth Action Summit of California (YASC).

När en av fem elever hoppar...

2010-02-15

2010 års världsturné

Bästa anhängare,

Ungdomarna är vår framtids hjärteblod. Ungdomar som vet att de har rättigheter och skyldigheter kan sträva efter att nå sin fulla potential. Tyvärr är ungdomar som inte känner till sina rättigheter sårbara och ett lätt byte för...

2009-12-10

Youth for Human Rights International – 2009, en återblick

Vårt budskap om mänskliga rättigheter ekar genom luften! Vi är på tv, i radio, i media, på internet, i klassrum, i ungdomsgrupper, på affischtavlor, på teatrar och i stora hörsalar i länder på alla kontinenter. I morse klockan 5 påbörjade vårt team i Barbados...