Program för utbildare/lärare

Konsttävlingar är ett effektivt sätt för ungdomar att uttrycka sin förståelse av mänskliga rättigheter.

Följande utbildningsprogram och aktiviteter från Ungdomar för mänskliga rättigheter – som omfattar tävlingar, projekt, kampanjer och evenemang – inspirerar ungdomar och främjar bildandet av grupper som arbetar för att informera om mänskliga rättigheter i hela världen.

Konst-, uppsats- och poesitävlingar – Ungdomar deltar i lokala, nationella eller internationella tävlingar för att skapa konst, uppsatser eller dikter som skildrar mänskliga rättigheter.

Väggmålningsprojekt – Skol- och ungdomsgrupper arbetar tillsammans för att skapa väggmålningar som skildrar budskap om mänskliga rättigheter.

Konferenser för ungdomar – Möten som kan hållas både nationellt, internationellt och i cyberrymden, och för att diskutera mänskliga rättigheter samt underlätta det viktiga samspelet över gränser och kulturer.

Informationskampanjer för mänskliga rättigheter – Detta höjer allmänhetens medvetenheten om mänskliga rättigheter och tolerans genom användningen av häftet Vad är mänskliga rättigheter? i likhet med YHRI:s infoannonser på videor, som skildrar de 30 artiklarna i Förenta nationernas Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I kampanjen ingår musikvideon UNITED med sitt starka meddelande mot översitteri och mobbning.

Kursplan om mänskliga rättigheter – YHRI har utvecklat en undervisningshandledning som hjälper en lärare igenom, steg för steg, när han undervisar sina elever i mänskliga rättigheter. Detta material har också använts i samhällscentrer och i program som elever deltar i efter skolan.

Översättningar – För att underlätta spridningen av YHRI:s internationella utåtriktade kampanjer har materialet översatts till 17 språk.

Internationella utåtriktade kampanjer – (1) YHRI:s världsomspännande turnéer når fram till och möter dignitärer, ledare, utbildare och ungdomar, för att främja initiativ för att införa mänskliga rättigheter i undervisningen på alla kontinenter. (2) Internationella konferenser för mänskliga rättigheter samlar ungdomar från hela världen för att diskutera den viktiga roll som undervisning i mänskliga rättigheter spelar.

Mediekampanjer – YHRI:s videor har visats på mer än 4 600 tv-kanaler runt om i världen. Videorna har sänts på tv-stationer, inklusive CNN, Dynasty TV (som sänder från New York till Kina), ABS-CBN i Malaysia, Zenit TV i Ungern, TV Mitel i Tjeckien, Europa 7 i Italien, Tele Mexiquense i Mexiko, Chanel 51 Nova TV i Colombia, Odeon TV i Italien och många fler, vilka når ut till hundratusentals människor världen över. Förutom att media sprider vårt YHRI budskap om mänskliga rättigheter via etern, har taxichaufförer, biografer, köpcentrer, idrottsarenor och elektroniska skyltar visat YHRI:s videor för ytterligare hundratusentals människor.

Titta på de nya infoannonserna här >>

Ta reda på hur man inför YHRI-program här >>