Vårt syfte

Syftet med internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter är att lära ungdomar om mänskliga rättigheter, i synnerhet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, och inspirera dem till att bli värdefulla förespråkare för tolerans och fred.

Barnen är vår framtid. De måste känna till sina mänskliga rättigheter och veta att de måste ta ansvar för att skydda sig och sina kamrater. När de blir medvetna och aktiva i denna sak, sprids budskapet vitt och brett, och en dag kommer de universella mänskliga rättigheterna att vara ett faktum, inte bara en idealistisk dröm.

Förenta nationernas generalförsamling väckte ett förslag om att den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna skulle ”spridas, sättas upp och visas, läsas och diskuteras, huvudsakligen i skolor och vid andra läroanstalter, utan åtskillnad på grund av politiska förhållanden i länder eller territorier” (Förenta nationerna, 1948).

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters uppgift är att främja denna målsättning med enkelt men effektivt informationsmaterial av hög kvalitet om mänskliga rättigheter för ungdomar, lärare, tjänstemän – alla.

”Vi är här eftersom vi vet att läs- och skrivkunnighet är nyckeln till att låsa upp det mänskliga lidandets bur; nyckeln till att få alla människor att uppnå sin potential; nyckeln till att öppna dörren till en framtid av frihet och hopp. Vi är här för att inleda ett decennium som måste förvandla detta hopp till verklighet.” – Kofi Annan, före detta generalsekreterare för Förenta nationerna