2010-05-11

80-dagars världsturné för utbildning om mänskliga rättigheter slutförs

80-dagars turné för att hedra FN:s ”Internationella ungdomsår” tar upp de alltför vitt förekommande kränkningarna av barns mänskliga rättigheter

UNICEF rapporterar att 40 miljoner barn under 15 år lider av misshandel och vanvård,...

2010-02-15

2010 års världsturné

Bästa anhängare,

Ungdomarna är vår framtids hjärteblod. Ungdomar som vet att de har rättigheter och skyldigheter kan sträva efter att nå sin fulla potential. Tyvärr är ungdomar som inte känner till sina rättigheter sårbara och ett lätt byte för...

2009-07-15

Nyhetsbrev – 2009 års världsturné

Barbados

Youth for Human Rights världsturné år 2009 visade sig vara en varierad och äventyrsfylld fest när YHRI:s president Mary Shuttleworth, doktor i pedagogik, besökte stora som små länder, fick nya vänner och spred sitt budskap om fred och tolerans runt om i världen.

...

2009-03-26

Världsturnén år 2009 anländer till Barbados

Många på ön Barbados är redan bekanta med Youth for Human Rights Internationals (YHRI) arbete som en följd av att de sett YHRI:s informerande annonser på nationell tv. YHRI:s avdelning i Barbados innebär nu att det åttiofjärde landet ansluter sig till YHRI....

2009-03-23

Världsturnén år 2009, första anhalt: Mexico City

För att hedra 60-årsdagen av FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, är återigen Youth for Human Rights International (YHRI) ute och kretsar runt klotet på sin sjätte årliga världsturné. I det här årets team ingår dr Mary Shuttleworth, ordförande...