80-dagars världsturné för utbildning om mänskliga rättigheter slutförs

80-dagars turné för att hedra FN:s ”Internationella ungdomsår” tar upp de alltför vitt förekommande kränkningarna av barns mänskliga rättigheter

UNICEF rapporterar att 40 miljoner barn under 15 år lider av misshandel och vanvård, medan USA:s nationella kommitté för förebyggande av barnmisshandel anför 3 miljoner nya rapporter om barnmisshandel eller vanvård varje år. Mot bakgrund av sådan statistik över kränkningar av barns mänskliga rättigheter, är det passande att FN förklarade år 2010 vara det internationella året för ungdomar. Dr Mary Shuttleworths gensvar på de omfattande kränkningarna av ungas mänskliga rättigheter var att nyligen avsluta sin sjunde årliga världsturné med Youth for Human Rights International (YHRI) till fem kontinenter på åttio dagar. Turnén har ett undervisande syfte och fokuserar på att göra FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter känd för tiotusentals barn och tjänstemän.

Enligt UNICEF är 1,2 miljoner barn offer för människohandel över internationella gränser varje år. Dessa barn säljs som varor och tvingas till omänskligt arbete, förvägras grundläggande utbildning och berövas sin barndom. Ungdomar som inte känner till sina rättigheter är sårbara och ett lätt byte för illasinnade personer, vilket är anledningen till att YHRI fokuserar på undervisning.

”När FN förklarade år 2010 som det internationella året för ungdomsfrågor, visste jag att vår räckvidd när det gäller att nå barn och lära dem deras mänskliga rättigheter måste vara större än någonsin”, sade dr Shuttleworth. Turnén kom till Mexiko, Guatemala, Panama, Ecuador, Brasilien, Sydafrika, Swaziland, Portugal, Sardinien, Sicilien, Italien, Grekland, Taiwan, Japan, Hawaii och Los Angeles.

YHRI:s världsturné 2010 nådde tiotusentals elever, liksom valda tjänstemän, domarkåren, polisväsendet, lärare, religiösa ledare och samhälllsedare, och media gjorde utbildningen i mänskliga rättigheter känd för milliontals fler.