Kontakta oss

Med rätt information och fungerande verktyg kan vi förändra situationen angående mänskliga rättigheter – vilket börjar i våra egna bostadsområden – och nå ut mer och mer och delta i internationella kampanjer som gör framsteg med att driva människorättsfrågor.

Vad en enda person gör har betydelse. Det finns många sätt du kan hjälpa till på.
Kontakta oss för att ta reda på vad du kan göra, eller berätta vad du tänker göra för att främja de mänskliga rättigheterna i ditt område. Du kan också besöka sidan Agera på denna sajt, för mer information om hur du kan bli aktiv eller beställa vårt kostnadsfria informationspaket.

För ytterligare information om internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter, kontakta:
1954 Hillhurst Ave. #416
Los Angeles, CA 90027, USA
Telefon: USA (+1) 323-663-5799