Förkämpar för mänskliga rättigheter

FN:s europeiska huvudkontor i Genève i Schweiz
Tjugosju miljoner människor lever i slaveri – mer än dubbelt så många som under slavhandelns glansdagar. Och över en miljard vuxna kan inte läsa. Med tanke på omfattningen av kränkningarna av de mänskliga rättigheterna – och de som räknats upp i avsnittet om kränkningar av de mänskliga rättigheterna ger bara en glimt av hela bilden – så är det inte förvånande att 90 % av alla människor inte kan ange mer än tre av sina 30 rättigheter.

När det är så många som inte känner till sina mest grundläggande rättigheter, vem är det som kommer att se till att människorättigheter främjas, skyddas och blir verklighet?

För att besvara den frågan kan vi hämta inspiration från dem som gjorde en stor insats och hjälpte till att skapa de mänskliga rättigheter som vi har idag. Dessa människorättsförkämpar försvarade mänskliga rättigheter därför att de insåg att fred och framsteg aldrig kan uppnås utan dem. Var och en av dem förändrade världen på ett betydande sätt.

När Martin Luther King, Jr. kämpade för färgade människors rättigheter i USA på 1960-talet, förklarade han: ”Orättvisa varhelst den förekommer, är ett hot mot rättvisa överallt.”

Den store förespråkaren för fredligt motstånd mot förtryck, Mahatma Gandhi, beskrev icke-våld som ”den största kraft som mänskligheten har till sitt förfogande. Den är mäktigare än det mäktigaste förstörelsevapen som skapats genom människans sinnrikhet.”

Thomas Jefferson, författare av den amerikanska oavhängighetsförklaringen förklarade: ”Omsorg om människors liv och lycka och inte deras förstörelse, är det främsta och enda berättigade målet för ett gott styrelseskick.”

Det finns dem som, genom tanke och handling, har gjort saker som har förändrat vår värld. Bland dem finns följande humanitärer, var och en en kraftfull och effektiv förespråkare och var och en en inspiration för alla som idag engagerar sig för allmänna rättigheter över hela världen.

Mahatma Gandhi (1869–1948)

Eleanor Roosevelt (1884–1962)

César Chàvez (1927–1993)

Nelson Mandela (f. 1918)

Dr Martin Luther King, Jr. (1929–1968)

Desmond Tutu (f. 1931)

Oscar Arias Sánchez (f. 1940)

Muhammad Yunus (f. 1940)

Daw Aung San Suu Kyi (f. 1945)

José Ramos-Horta (f. 1949)