2010 års världsturné

Bästa anhängare,

Ungdomarna är vår framtids hjärteblod. Ungdomar som vet att de har rättigheter och skyldigheter kan sträva efter att nå sin fulla potential. Tyvärr är ungdomar som inte känner till sina rättigheter sårbara och ett lätt byte för illasinnade individer.

Syftet med Youth for Human Rights International är att lära ungdomar om mänskliga rättigheter, i synnerhet FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och inspirera dem till att bli förespråkare för tolerans och fred.

Vår årliga världsturné har besökt platser världen över sedan år 2004, och har under den tiden nått alla kontinenter, över åttio länder och hundratusentals ungdomar. Vi fortsätter träget varje år med våra presentationer av utbildningsprogram för mänskliga rättigheter till statsöverhuvuden, ledare och lärare samt ungdomar i universitet, skolor, ungdomsgrupper, sjukhus, ungdomsfängelser och barnhem. TV, radio och press sprider vårt budskap till miljoner. Bara förra året besökte YHRI under sin världsturné Argentina, Österrike, Barbados, Colombia, Jordanien, Mexiko, Ryssland, Sydafrika, Schweiz, Östtimor, Uganda och USA.

Världsturnén 2010 kommer att omfatta Brasilien, Ecuador, Grekland, Guatemala, Hawaii, Italien, Japan, Mexiko, Panama, Portugal, Sardinien, Sicilien, Sydafrika, Swaziland, Taiwan och USA.

YHRI är ett ideellt samfund. Vi är beroende av engagerade volontärer och generöst stöd från likasinnade individer, grupper och organisationer. Frågan är inte vad det kostar att lära ut mänskliga rättigheter, utan vad det kostar att inte göra det. Ditt stöd behövs. Arbetar vi tillsammans för att undervisa om mänskliga rättigheter kan vi göra skillnad. Ungdomar som känner till sina rättigheter kan försvara sig mot kränkningar och rapportera dem. 

Vänliga hälsningar,

Mary Shuttleworth, doktor i pedagogik
President