Kreativa tävlingar

Vinnande konstverk skildrar det faktum att de mänskliga rättigheterna förenar människor från alla kulturer.
Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter lanserade sin globala rörelse med en uppsatstävling. Responsen på uppmaningen att skriva uppsatser som beskriver de personliga mänskliga rättigheterna var utbredd och entusiastisk och drog uppmärksamhet till målet för vår organisation om en värld med samarbete och fred genom utbildning i mänskliga rättigheter.

Lokala, regionala eller internationella tävlingar är kraftfulla aktiviteter för att få ungdomar engagerade och upplysta om mänskliga rättigheter.

Följande sidor ger detaljer om de steg man bör ta för att leda eller delta i de tre olika typerna av tävlingar.