Kursplan för mänskliga rättigheter

I över 100 länder genomför lärare Ungdomar för mänskliga rättigheters kursplan, för att lära barn i alla åldrar deras grundläggande rättigheter.

År 1948 uppmanade FN:s generalförsamling alla medlemsländer att publicera texten till den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och ”att se till att den sprids, sätts upp och visas, att den läses och förklaras, framför allt i skolor och vid andra undervisningsinstitutioner, utan hänsyn till länders eller regioners politiska förhållanden.”

För att skapa en värld där människor känner till sina mänskliga rättigheter och där de skyddas, måste man börja med effektiva undervisningsprogram som når över alla kulturella och geografiska gränser.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter, är en resurs för utbildare angående mänskliga rättigheter i över 100 länder. Lärare, professorer och nationella ledare bland myndigheter kan vända sig till YHRI för att få en gedigen kursplan angående mänskliga rättigheter, en som är helt i linje med deras mål för kulturell, ekonomisk och social utveckling i sina respektive områden.

Undervisning i mänskliga rättigheter bör vara en grundläggande, central aspekt av kursplanen vid varje skola och högskola.

Genom att utnyttja de resurser som internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter tillhandahåller, kan lärare snabbt och enkelt infoga ett program för mänskliga rättigheter i kursplanen.

Följden blir – både i klassrummet och utanför – att ungdomar lär sig om och får bättre förståelse för sina mänskliga rättigheter och skyldigheter.