2009-09-02

Den internationella konferensen i Genève om mänskliga rättigheter kräver att den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna genomdrivs globalt

Tredagarsmötet där människorättsförespråkare, offentliga personer, diplomater och representanter från ideella organisationer deltog invigdes av Youth for Human Rights Internationals president och grundare, dr Mary Shuttleworth, huvudsaklig organisatör för tredagarsmötet,...

2007-01-17

Filmpremiär sätter spotlighten på
sex-trafficking i USA

Människorättsaktivister från södra Kalifornien samlades för att ta itu med det växande problemet med människohandel i Los Angeles och övriga nationen. En ny dramadokumentär som exponerar trafficking i landet hade premiär med efterföljande paneldiskussion. Filmen...

2006-11-13

Konferens om människohandel och bortförande av barn

Konferensen för förebyggande av människohandel och bortföranden av barn anordnades av Cedars Cultural and Educational Foundation på Sheraton Universal Hotel den 13 november 2006.

Den överordnande rådgivaren i traffickingfrågor för Förenta staternas...

2006-09-23

Kommitté för barnens rättigheter gör mänskliga rättigheter till högsta prioritet

Med uppskattningsvis 1,2 millioner barn som säljs och utnyttjas varje år för att exploateras för arbete eller sexslaveri och över 300 000 barnsoldater – vissa inte mer än 8 år, och 115 miljoner barn i grundskoleålder som berövas varje form av skolgång, måste...