Hur man startar en grupp

Ungdomar för mänskliga rättigheter tillhandahåller publikationer och material för gruppinformationsverksamhet.
Enkla steg för att starta en Ungdomar för mänskliga rättigheter-grupp

Stegen man tar för att starta sin egen aktivitet i skolan, grannskapet, staden eller i regionen är enkla. Du kan komma igång som en YHRI-grupp genom att göra var och en av följande åtgärder, i denna ordningsföljd.

1. Studera den internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter (YHRI) webbsajten och titta på de 30 videorna med information till allmänheten.

2. Beställ ett informationspaket från YHRI här.

3. Berätta för dina vänner om YHRI och visa dem videorna.

4. Bilda en grupp med dem av dina vänner som är intresserade av att hjälpa till med att lära ut mänskliga rättigheter.

5. Identifiera ungdomsgrupper i ditt område för att utbilda eller aktivera dem i detta program, inklusive:
   a. Samhällsgrupper
   b. Ferieprogram
   c. Skolor

6. Gör din presentation för de ovanstående grupperna, visa dem YHRI-videorna och dela ut YHRI-material. Tag foton, och om det är möjligt spela in en video, av dig och din grupp när ni lär ut YHRI-programmet till dessa grupper.

7. Skicka informationen till YHRI om mötena ni haft med ungdomarna och skicka gärna bilderna till oss.

8. När ni har skickat in uppgifter om sex möten med lokala ungdomsgrupper kvalificerar ni för att delta i YHRI:s internationella konferens. Var god notera att YHRI inte står för kostnader för ansökan om visum, eller kostnader för resa och reseförsäkring. Sponsring från lokala donatorer behövs för att täcka dessa kostnader. Bara trettio ungdomsdelegater från varje land utses varje år.