MEDLEMSKAP OCH DONATIONER

Du kan direkt börja hjälpa den internationella rörelsen om mänskliga rättigheter, genom att bli medlem i Ungdomar för mänskliga rättigheter.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter är en ideell organisation som stöds av medlemskapsdonationer, som är avdragsgilla i USA.

Vad donationen för ditt medlemskap bidrar till:
Experter för mänskliga rättigheter, ledare och aktivister för mänskliga rättigheter tar upp olika aspekter av de mänskliga rättigheterna, såsom människohandel, olaglig internering och brott mot pressfriheten och religion.

Breda mediekampanjer-samhällsinformation om mänskliga rättigheter och publicering av annonser om mänskliga rättigheter.

Grundläggande medlemskap 40 dollar

Ett medlemskap kostar 40 dollar, och hjälper oss att fortsätta vårt arbete med att göra den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna vida känd och efterföljd över hela världen. Grundläggande medlemmar får regelbundet e-mail och uppdateras om gruppaktiviteter.

Klicka här för att bli grundläggande medlem.

Bidragande årsmedlemskap 300 dollar

Medlemmar erhåller ett medlemskort, brev och certifikat som med fördel kan ramas in, publikationer och regelbundna uppdateringar via e-mail om gruppaktiviteter.

Klicka här för att bli bidragande medlem i ett år.

Årsmedlemskap för företag 500 dollar

Medlemmar mottar ett medlemskort, brev och intyg, som passar för inramning, som visar ditt företags engagemang i utbildning om mänskliga rättigheter. Företagsmedlemmar uppdateras regelbundet via e-mail om gruppens verksamhet och särskilda rapporter.

Klicka här för att få ett årsmedlemskap för företag

Företagssponsring

För att hjälpa till att utbilda allmänheten om deras mänskliga rättigheter, har Ungdomar för mänskliga rättigheter ett omfattande program av evenemang och aktiviteter för att öka medvetenheten i stor skala.

Dessa inkluderar:

  • Evenemang som höjer medvetenheten om mänskliga rättigheter
  • Världsturnén som vidgar våra horisonter
  • Ungdomskonferenser
  • Främjande av YHRI:s videor på tv, och annat

Företag som är intresserade av att stödja utbildning om de mänskliga rättigheterna som en del av sitt samhällsansvar får ansöka om att sponsra sådana ansträngningar. För att ansöka om en gemensamt sponsring, kontakta:

Corporate Relations Director
info@youthforhumanrights.org

Utfästelser

En person som vill fortsätta att bidra till YHRI på regelbunden basis kan förbinda sig att betala månadsvis och bli delaktig i sällskapet Roosevelt and Universal Rights. 

För mer information om hur du kan hjälpa, kontakta oss här.