Att skapa sanna ledare för morgondagen

Youth for Human Rights International (YHRI) slog sig samman med California Association of Student Councils (CASC) och undervisade unga ledare om mänskliga rättigheter som en del av CASC:s årliga Youth Action Summit of California (YASC).

När en av fem elever hoppar av från Kaliforniens high schools visar det att behovet av att utbilda eleverna och göra dem till riktiga ledare inte kan vara mer trängande.

”Jag började först arbeta med CASC för två år sedan när de bjöd in mig för att presentera utbildning i mänskliga rättigheter till deltagarna och jag var stolt över att kunna göra det i år igen. Dessa ungdomar är vår framtid och det är viktigt att de växer upp med en förståelse och respekt för mänskliga rättigheter”, säger Tracie Morrow, ansvarig för kontakten utåt inom YHRI.

CASC är en elevledd organisation sedan över sextio år. Deras syfte är att förbättra livskvaliteten i världen genom att utveckla kompetenta, etiska och känsliga ledare med olika bakgrund och kulturer.

YHRI:s syfte är att undervisa ungdomar i mänskliga rättigheter så att de blir värdefulla förespråkare för tolerans och fred.

Därför gav man som del av YASC två seminarier för eleverna. Det ena var på temat Vad är mänskliga rättigheter? och det andra behandlade Vad kan du göra för mänskliga rättigheter?