Att genomföra programmet

Varhelst Ungdomar för mänskliga rättigheters kursplan genomförs, får den ett entusiastiskt mottagande och skapar engagemang.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter tillhandahåller kostnadsfritt ett komplett paket med utbildningsverktyg – vilket inkluderar en lärarguide, häften och videor – som kan användas globalt i alla klassrum.

Klicka här för att beställa.

Det följande utgör nio enkla steg som varje utbildare kan följa, för att börja införa programmet för mänskliga rättigheter i en skola, klubb eller annan grupp i samhället:  1. Beställ YHRI:s Undervisningspaket från www.youthforhumanrights.org. Klicka här för att beställa.
  2. Studera Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters (Youth for Human Rights Internationals – YHRI) webbsajt och titta på de 30 infoannonsvideorna. Klicka här för att titta på videorna.
  3. Bekanta dig med ditt Undervisningspaket när du fått det, inklusive elevfrågeformulären.
  4. Använd lektionsplaneringarna i Utbildarhandledningen.
  5. Hänvisa dina elever till konst-, uppsats- och poesitävlingar. Klicka här.
  6. Hjälp dem att välja, fullborda och skicka in sina arbeten angående konst, uppsatser och poesi.    
  7. Diskutera vad de lärde sig av att arbeta med uppsats/konst/poesi.
  8. Skicka oss resultaten av elevfrågeformulären, både före och efter lektionerna, tillsammans med korta redogörelser av saker av intresse, foton och videor som du vill dela med dig av.
  9. Nästa steg är att bilda en YHRI-grupp i skolan.

Klicka här för att starta en YHRI grupp >>