Kränkningar av mänskliga rättigheter

”Vi är alla födda fria och jämlika.” – Artikel 1, Förenta Nationernas Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
Ungdomar för mänskliga rättigheter hävdar att barn som inte vet sina rättigheter är sårbara och ett lätt byte för individer med onda avsikter. Statistiken för förlust av värdighet och liv genom barnmisshandel, gängvåld, barnarbete och barnsoldater är förbluffande hög.

Det följande är aktuella siffror från fem nyckelområden där brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer.

Barnmisshandel – 40 miljoner barn under 15 år lider av misshandel och vanvård. (Förenta nationernas barnfond, 2008)

Gängvåld – 100 procent av städer med en befolkning större än, eller lika stora som 250 000 invånare rapporterade gängaktivitet. (US Department of Justice)

Barnarbete – 246 miljoner barn, vart sjätte barn, i åldrarna mellan 5 och 17 år är involverade i barnarbete. (Internationella arbetsorganisationen, 2002)

Barnsoldater – UNICEF uppskattar att mer än 300 000 barn under 18 år för närvarande utnyttjas i över trettio väpnade konflikter världen över.

Även om majoriteten av barnsoldaterna är i åldrarna 15 till 18 år, så är vissa av dem så unga som 7 eller 8 år gamla. (USA:s utrikesdepartement, 2005)

Människohandel – Det finns uppskattningsvis 27 miljoner förslavade människor över hela världen.

Varje år smugglas 600 000 till 800 000 personer över internationella gränser. (Rapport om människohandel, från USA:s utrikesdepartement, 2006)

Mer om människohandel