Vad är mänskliga rättigheter?

Även om vissa ordböcker definierar rättigheter som ”ett privilegium”, så talar vi om något mycket mer grundläggande när vi använder det ifråga om ”mänskliga rättigheter”. Alla människor är berättigade till vissa rättigheter – helt enkelt därför att de är människor. Dessa kallas ”mänskliga rättigheter” snarare än privilegier, som är något man kan berövas på grund av någons nyck.  Alla människor är berättigade till vissa rättigheter – helt enkelt för att de är människor.

Ta reda på mer

nyheter om mänskliga rättigheter

80-dagars turné för att hedra FN:s ”Internationella ungdomsår” tar upp de vitt utbredda kränkningarna av barns mänskliga rättigheter

UNICEF rapporterar att 40 miljoner barn under 15 år utsätts för övergrepp och vanvård, medan USA:s nationella kommitté för förebyggande av barnmisshandel anför tre miljoner nya rapporter om övergrepp på eller vanvård av barn varje år.

hela berättelsen

Undervisningspaketet Ungdomar för mänskliga rättigheter (Youth for human rights, YHRI)

Undervisningspaket Ungdomar för mänskliga rättigheter, med dess omfattande Utbildarhandledning, filmen Berättelsen om mänskliga rättigheter och andra audiovisuella hjälpmedel och häften, förser dig med medlen för att på ett effektivt sätt lära ungdomar om mänskliga rättigheter – vilka de är, varför de är så viktiga och hur ungdomar kan hjälpa till med att göra mänskliga rättigheter till en verklighet överallt.

Ta reda på mer