Förkämpar för mänskliga rättigheter

Oscar Arias Sánchez vann respekt från ledare och humanitetsförkämpar överallt när han åstadkom fred i Centralamerika. Han föddes 1941 och studerade i USA varefter han tog en juridisk examen i Costa Rica.

När Arias Sánchez valdes till president i Costa Rica 1986 lät han omedelbart världen veta att han hade för avsikt att återställa freden i Centralamerika genom att frigöra området från det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. I en serie möten med presidenterna för Guatemala, El Salvador, Honduras och Nicaragua utövade Arias Sánchez påtryckningar för att få ett slut på oroligheterna och sätta stopp för utomstående influenser i Centralamerika. Till slut godkändes hans fredsplan som uppmanade varje land att begränsa storleken på sin krigsmakt, garantera pressfrihet och hålla öppna och fria val. Planen var framgångsrik och när överenskommelsen skrevs under upphörde stridigheterna i regionen.

Arias Sánchez fick år 1987 Nobels fredspris för sitt arbete och använde prissumman till att upprätta en stiftelse – Arias Foundation for Peace and Human Progress (Arias Stiftelse för fred och framsteg för människan). Under sin tid som president vågade han sig ofta ut bland folket utan följeslagare eller stora gester, för att lyssna på medborgarnas bekymmer. När hans första period i ämbetet upphörde fortsatte han att vara en ”man av folket”, som främjade humanitär trygghet och utveckling på många fronter. År 2006 återvaldes han som president i Costa Rica, och idag fortsätter han att kämpa för fred och mänskliga rättigheter.