Förkämpar för mänskliga rättigheter

César Chávez var en mexikansk-amerikansk jordbruksarbetare, fackförbundsledare och medborgarrättsaktivist, och åstadkom genom sina handlingar bättre villkor för jordbruksarbetare.

Han föddes på sin familjs farm nära Yuma i Arizona och bevittnade de kärva förhållanden som jordbruksarbetare fick leva under. Arbetare exploaterades rutinmässigt av sina arbetsgivare, var ofta underbetalda, levde i skjul som betalning för sitt arbete, utan sjukvård eller andra grundläggande faciliteter. Utan en enad röst kunde de inte förbättra sina villkor.

Chávez ändrade på det när han beslöt sig för att ägna sitt liv åt att vinna erkännande för jordbruksarbetares rättigheter, och inspirerade och organiserade dem i jordbruksarbetarnas nationella förbund, som senare blev Förenade jordbruksarbetarna. Genom marscher, strejker och bojkotter, tvingade Chávez arbetsgivare att betala adekvata löner och ge andra förmåner och han var ansvarig för antagandet av den lag som blev den första Bill of Rights för jordbruksarbetare.

För sin hängivenhet rörande social rättvisa och för sitt livslånga engagemang för att förbättra villkoren för sina medmänniskor, belönades Chávez efter sin död med den högsta utmärkelsen för en civil medborgare, presidentens frihetsmedalj.