Förkämpar för mänskliga rättigheter

Ekonomen och nobelpristagaren Muhammad Yunus har blivit internationellt berömd för sitt revolutionära system med mikrokrediter – små lån som ges till entreprenörer och företagare som är alltför fattiga för att kvalificera för traditionella banklån – ett system som hjälpt miljoner att undkomma fattigdom.

Yunus föddes i hamnstaden Chittagong i Bangladesh och har under sitt liv motiverats av en vision om en värld utan fattigdom. Det började 1976 när han såg att människor som flätade korgar i byarna levde i eländig fattigdom trots sin skicklighet. Hantverkarna som ansågs vara en kreditrisk tvingades låna pengar till hög ränta för att köpa bambu och gjorde inte någon vinst på sin produktion eftersom den gick åt till att återbetala lånen. Yunus lånade ur egen ficka ut pengar till en grupp kvinnor som betalade tillbaka summan och, för första gången, gjorde en liten vinst. Yunus insåg att han genom små lån och finansiella tjänster kunde hjälpa de fattiga att själva undkomma sin fattigdom.

Han etablerade 1983 Grameen Bank (bybanken), grundad på hans övertygelse att kredit är en fundamental mänsklig rättighet. Banken har i 25 år varit flaggskeppet för ett nätverk av liknande institutioner i 100 länder, vilket har gjort det möjligt för miljoner att komma ur fattigdom genom enskilt ekonomiskt stöd.

Professor Yunus är medlem i styrelsen för Förenta nationernas stiftelse (United Nations Foundation) och har mottagit ett flertal internationella utmärkelser och erkännanden för sina humanitära insatser.