Förkämpar för mänskliga rättigheter

Desmond Tutu är en av Sydafrikas mest kända människorättsaktivister, vann 1984 Nobels fredspris för sina ansträngningar att lösa och få ett slut på apartheid. Han föddes 1931 i Klerksdorp, Transvaal i Sydafrika och blev den förste svarte anglikanska ärkebiskopen i både Kapstaden och Johannesburg. Känd som en röst som talade för de röstlösa svarta sydafrikanerna var han en frispråkig kritiker av apartheid. Desmond Tutu stödde också den ekonomiska bojkotten mot Sydafrika, under det att han hela tiden försökte medla mellan de olika fraktionerna som hade samband med apartheid.

När Nelson Mandela valdes till landets första svarta president, utsåg han Desmond Tutu som ordförande i Sanning & försoningskommissionen.

I sitt arbete med mänskliga rättigheter, formulerade Desmond Tutu sina mål som ”ett demokratiskt och rättvist samhälle utan rasåtskillnader”, och angav krav för dess genomförande, inklusive lika medborgerliga rättigheter för alla, ett gemensamt system för utbildning och slut på påtvingad landsförvisning.

Förutom Nobelpriset har Desmond Tutu tilldelats flera utmärkelser, inklusive Pacem in Terris-priset, biskop John T. Walker Distinguished Humanitarian Service Award, Lincolns ledarskapspris och Gandhis fredspris.

Desmond Tutu fortsätter att resa vida omkring i kampen för mänskliga rättigheter och jämlikhet för alla människor, både i Sydafrika och internationellt.