FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

16. Äktenskap och familj. Varje vuxen har rätt att gifta sig och ha en familj om de vill det. Män och kvinnor har samma rättigheter både när de är gifta och när de har separerat.

17. Rätten till dina egna saker. Alla har rätten att äga saker och att dela dem med andra. Ingen får ta våra saker ifrån oss utan en god anledning.

18. Tankefrihet. Vi har alla rätten att tro på det vi vill tro på, att ha en religion, eller att byta den om vi vill.

19. Yttrandefrihet. Vi har alla rätten att fatta våra egna beslut, att tänka vad vi vill, att säga vad vi tänker och att dela våra åsikter med andra människor.

20. Mötesfrihet. Vi har alla rätten att träffa våra vänner och att arbeta tillsammans i fred för att försvara våra rättigheter. Ingen kan få oss att gå med i en grupp som vi inte vill tillhöra.

21. Rätten till demokrati. Vi har alla rätten att ta del i styrandet av vårt eget land. Varje vuxen måste få välja sina egna ledare.

22. Social trygghet. Vi har alla rätten att ha råd med bostad, medicin, utbildning och barnomsorg och att ha tillräckligt med pengar för att kunna leva och hjälp till sjukvård om vi blir sjuka eller gamla.

23. Arbetandes rättigheter. Varje vuxen har rätt att utföra ett arbete, att få skälig betalning för det arbetet och att få gå med i en fackförening.

24. Rätten att leka. Vi har alla rätten att vila från vårt arbete och att koppla av.

25. Mat och husrum åt alla. Vi har alla rätt till ett bra liv. Mödrar och barn, människor som är gamla, arbetslösa och handikappade och alla människor har rätt att få omvårdnad.

26. Rätten till utbildning. Utbildning är en rättighet. Grundskolan måste vara gratis. Vi måste lära oss om FN och hur vi kommer överens med andra. Våra föräldrar kan välja vad vi ska lära oss.

27. Upphovsrätt. Lagen om upphovsrätt är en särskild lag som skyddar ens egna konstnärliga skapelser och skrivande; andra får inte göra kopior utan tillstånd. Vi har alla rätt till vår egen livsstil och att njuta av det goda som konst, vetenskap och studier för med sig.

28. En fri och rättvis värld. Det måste råda en passande ordning så att vi alla kan ha rättigheter och friheter i våra egna länder och i hela världen.

29. Ansvar. Vi har skyldigheter gentemot andra människor och vi måste skydda deras rättigheter och friheter.

30. Ingen kan ta ifrån dig dina mänskliga rättigheter.