KOSTNADSFRI PEDAGOGISK INFORMATION

De flesta människor känner till yttrandefrihet och religionsfrihet, men väldigt få känner till alla de 30 rättigheterna i den Allmänna förklaringen. Med Undervisningspaketet att väcka mänskliga rättigheter till liv, och de lektionsplaneringar som ingår i utbildarhandledningen, kan du omedelbart börja undervisa dina elever i ämnet mänskliga rättigheter. Och de kan på ett enkelt sätt börja åstadkomma inte bara större medvetenhet om mänskliga rättigheter, utan även en förbättring i sina liv. Om fler människor kände till och insisterade på sina rättigheter skulle världen vara långt mer fridfull och civiliserad.

Om du inte är utbildare kan du klicka här för att beställa Informationspaketet lär dig dina rättigheter.

Om du redan har skaffat dig informationspaketet klickar du här för att beställa Ungdomar för mänskliga rättigheter-material.

TEACHERS WITH STUDENTS 17 AND ABOVE, TAKE NOTE: The Bringing Human Rights to Life Education Package is offered as an aid to educators who teach 17-year-olds and above in a classroom or group learning setting. Click here for information and to order.

If you need education packages for more than one teacher committed to delivering and documenting the program, please call +1-323-663-5799 to place such an order.
BESTÄLL EN
SATS GRATIS
NOTICE: Due to high demand, this item is temporarily out of stock. Please fill out this form to place your preorder, which will be fulfilled as soon as supplies are available.

* Det här fältet behöver fyllas i.

Jag förstår att jag kan kontaktas av en lokal representant från Ungdomar för mänskliga rättigheter som kommer att hjälpa mig med dokumentationen av hur jag använde Ungdomar för mänskliga rättigheter-materialet.
Om du av någon anledning inte kan uppfylla den grundläggande överenskommelsen att tillhandahålla dokumentation av hur programmet användes, kan Ungdomar för mänskliga rättigheter, efter beslut från dess funktionärer, utnyttja möjligheten att begära marknadsvärdet av paketet och eventuella fraktkostnader.
För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@youthforhumanrights.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.