Youth for Human Rights International
år 2008 – en återblick

Det har varit ett år med expansion utan motstycke! När vi firar 60-årsdagen av FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, når våra budskap om mänskliga rättigheter människor i alla samhällsskikt, på alla kontinenter och tv-stationer visar nu våra filmer för hundratals miljoner runt om i världen.

Syftet med Youth for Human Rights International (YHRI) är att lära ungdomar om mänskliga rättigheter, i synnerhet FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR, Universal Declaration of Human Rights), och inspirera dem till att bli värdefulla förespråkare för tolerans och fred.

Genom outtröttliga satsningar av våra tusentals hängivna volontärer runt om i världen, har utbildning i mänskliga rättigheter genomsyrat samhället på en helt ny nivå.

Elever i Sierra Leone, Ghana och Liberia har deltagit i intensiv utbildning om mänskliga rättigheter och fått de färdigheter som behövs för att göra efterforskningar, dokumentera, undervisa och propagera för mänskliga rättigheter till sina kamrater, samhället och dess ledare.

YHRI Burundi insåg att barn som inte vet sina rättigheter är sårbara och tog budskapet om mänskliga rättigheter till skolor, religiösa grupper, barnhem och till och med människor som bor i de mest avlägsna områden.

YHRI Indien, lärde i samarbete med Safepoint Foundation, ut de mänskliga rättigheterna till miljontals människor med särskild betoning på en persons rätt till säker vård genom att öka medvetenheten om farorna med återanvändning av sprutor.

YHRI Bangladesh kom igång i år och håller på att lära sig hur man utökar sitt team.

YHRI Kongo fortsatte att utveckla planer för sitt samhällscenter för mänskliga rättigheter.

YHRI Sydafrika inspirerade tusentals ungdomar att lära sig om sina mänskliga rättigheter och sitt ansvar.

Konsttävlingar och prisutdelningar med celebriteter som genomfördes av avdelningar som YHRI UK och YHRI Australien, inspirerade ungdomar och resultatet visar verkligen att de fått en klar förståelse av de mänskliga rättigheterna.

YHRI Marocko skickade ut vykort och målade väggmålningar.

YHRI Uganda höll konserter och workshopar om mänskliga rättigheter.

Artister och kändisar i Venezuela tog ledningen och YHRI Venezuela informerade åhörare i köpcentrer, genom konserter och tv som nådde hundratusentals fans runt omkring i Venezuela och utanför landets gränser och tog rap till nya nivåer när man lärde ut om mänskliga rättigheter.

YHRI Mexiko fick med sig artister som satte budskapet om mänskliga rättigheter i rampljuset.

YHRI Taiwan propagerade bokstavligen för mänskliga rättigheter på två hjul. Jodå, de cyklade runt på ön och informerade dignitärer, ledare, lärare och pedagoger likaväl som allmänheten längs vägarna – gamla som unga!

YHRI UK var snabba när teamet for omkring och slog på trumman för mänskliga rättigheter lokalt och nationellt i media. Ryktet säger att de tar sitt budskap ”Racing 4 Human Rights™” till en internationell nivå nästa år!

I USA, sparkade fotbollsligan, Major League Soccer (MLS), upp information om slag för YHRI:s informativa annonser då professionella MLS-spelare vid halvtid uttryckte sitt stöd till tusentals och också på rikstäckande tv.

  • I Kalifornien sparkade våra YHRI-ungdomar igång en ny idé med sin kampanj ”Kick Discrimination™”.
  • YHRI Danmark sparkade igång sitt fotbollsinitiativ, som fick involverade spelare från många länder att ansluta sig till det roliga.
  • Schweiz tog undervisningen i mänskliga rättigheter till nya höjder med sina fotbollar som skildrar de 30 artiklarna i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Listan fortsätter med att de mänskliga rättigheterna lärs ut på Fiji och att de på de omgivande öarna skildrar lokala bilder i sina videos om mänskliga rättigheter. För att hedra 60-årsdagen av FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter har volontärer från YHRI:s grupper i länder runt om i världen, inklusive Holland, Indonesien, Italien, Nya Zeeland, Puerto Rico, Ryssland, Sverige och USA, spridit budskapet om mänskliga rättigheter till hundratusentals ungdomar.

YHRI:s världsturné år 2008 inkluderade Haiti, Venezuela, Marocko, Nigeria, Kenya, Egypten, Pakistan och Taiwan. Den åtföljande mediabevakningen rapporterade om möten med dignitärer, myndighetspersoner, samhällsledare, skolor, ungdomsgrupper och lokala invånare. Nya vänner skapades och samarbete grundlades för att ta undervisning om mänskliga rättigheter till en ny nivå.

YHRI:s internationella konferens för mänskliga rättigheter vid FN-högkvarter i New York var en enastående framgång, med 27 ungdomsdelegater från hela världen som gjorde gemensam sak för att förespråka mänskliga rättigheter för alla. Religiösa ledare, samhällsledare och dignitärer talade till delegationen och medlemmar av publiken, varvid de uppmanade att man implementerar undervisning om de mänskliga rättigheterna i alla nationer. Närvarande var representanter från länder som Österrike, Bangladesh, Kanada, Ecuador, Egypten, Frankrike, Tyskland, Guyana, Ungern, Italien, Japan, Kazakstan, Liberia och Nigeria. I publiken fanns också deltagare som hade sitt ursprung i Kongo, Laos och Vietnam, men numera är bosatta i USA.

YHRI:s videor som skildrar UDHR fortsätter att lära ut om mänskliga rättigheter på alla kontinenter. Dessa videor sändes på tv-stationer, däribland CNN som når ut till milliontals, Dynasy TV som sänds från New York till Kina, ABS-CBN i Malaysia, Zenit TV i Ungern, TV Mitel i Tjeckien, Europa 7 i Italien, Tele Mexiquense i Mexiko, Chanel 51 Nova TV i Colombia, HBO Pakistan och många fler som når hundratusentals människor runt om i världen. YHRI Italien gick ut med YHRI:s videor på den rikstäckande tv-kanalen Odeon TV. Någon laddade upp videon från tv-stationen och lade ut annonserna på YouTube så att de sprids vitt och brett, fortfarande med logotypen för Odeons TV station. Förutom medierna som för ut vårt YHRI-budskap om mänskliga rättigheter genom etern, så spred taxichaufförer, teatrar, köpcentra, idrottsarenor och elektroniska skyltar våra YHRI-videor till hundratusentals fler.

UNITED, vår handbok om mänskliga rättigheter nådde elever på alla kontinenter. Små ungdomsgrupper såväl som utbildare i stora skolor med tusentals elever, använde de enkla lektionerna från handboken för att undervisa eleverna i deras mänskliga rättigheter och deras ansvar.

Som en ideell organisation är vi beroende av era medlemskapsavgifter, generösa donationer och sponsring utöver det arbete som våra engagerade volontärer bidrar med världen över. Utan er hade vi inte kunnat uppnå dessa fantastiska resultat. Ett särskilt erkännande går till avdelningen för mänskliga rättigheter i Church of Scientology International för deras enastående stöd. Jag vill uttrycka min tacksamhet till styrelsemedlemmarna i Youth for Human Rights International likaväl som till våra medlemmar i rådsnämnden, borgmästare Almog Burstein, dr Pouran Ameli, professor Ian Hall, pastor McKinney, sheriff Lee Baca, Sheeraz Hasan och Irving Sarnoff. Vi drar oss också till minnes de enastående bidragen från den framlidne Hans Janitschek. Genom ert engagemang och era bidrag har vi lyckats utöka vår organisation och vår förmåga att nå hundratals miljoner ungdomar.

Delta i den globala strävan att lära ungdomar om mänskliga rättigheter. Gå till vår hemsida, www.youthforhumanrights.org eller besök www.humanrights.com

Er hjälp behövs i mycket hög grad och är mycket uppskattad.

När vi firar 60-årsdagen av FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, lanserar vi ett nytt decennium, ett decennium där utbildning om mänskliga rättigheter bör genomföras i varenda läroanstalt. Ett årtionde där miljontals fler barn bör beväpnas med kunskapen om att också de har mänskliga rättigheter och de också får veta att de har ett ansvar att skydda de mänskliga rättigheterna både för sin egen och sina kamraters räkning. Ett decennium präglat åt ”Mänskliga rättigheter” kontemplerats, debatterats, lärts ut och undervisats, ritats och skrivits, spelats, sjungits, dansats och firats.

Jag önskar er ett produktivt och framgångsrikt år 2009!

Vänliga hälsningar,

Mary Shuttleworth, ordförande