Youth for Human Rights Internationals världsturné år 2006 i Italien

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter levandegjorde mänskliga rättigheter för barnen vid ett sommarläger utanför staden Padova.
Youth for Human Rights Internationals representanter anlände till Italien den här veckan, det femte landet under 2006 års världsturné. Här premiärvisade gruppen de samhällsinformerande annonserna som tar upp artikel elva och tolv av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna: Rätten att anses oskyldig tills motsatsen har bevisats och rätten till privatliv.

Gruppen har tillsammans med Church of Scientology International skapat trettio korta annonser som informerar allmänheten om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, var och en av annonserna illustrerar en av de 30 artiklarna. Med musik och ett bildspråk som kommunicerar till människor i alla åldrar visar dessa annonser hur mänskliga rättigheter utgör en viktig del av allas liv.