Kaliforniens elevrådsförbund tar sig an mänskliga rättigheter

Talesman för Youth for Human Rights International (YHRI), Tracie Morrow och YHRI:s ungdomspresident gav lektioner om mänskliga rättigheter till elever på ungdomskonferensen som hölls av Kaliforniens elevrådsförbund (CASC – California Association of Students Council) www.casc.net.

De kom på inbjudan av dr June Thompson, verkställande direktör för CASC, den över 60 år gamla ideella organisationen som tagit det som sin uppgift att utveckla duktiga ledare. CASC gör detta genom att fokusera på att elever och rådgivare utbildas av jämlikar för att bygga upp självkänslan och skapa medborgarskap.

Ungdomskonferensen arrangerades av ungdomar för ungdomar. Majoriteten av medlemmarna i CASC är sistaårselever på gymnasienivå eller går på högre utbildning.

Eleverna som deltog valde ämnesområden de fann intressanta, som de sedan utförde efterforskningar i, och lade sedan fram handlingsalternativ för att främja dessa intressen. Det mest populära ämnet var mänskliga rättigheter. Här informerade Morrow eleverna om några av de viktigaste människorättsfrågorna, däribland människohandel, barnsoldater och diskriminering. Hon gick sedan över vad de kunde göra för att ändra dessa villkor och eleverna utarbetade handlingsplaner för hemkomsten.