Informativa annonser ger nytt liv till den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Studenter i en skola i Accra deltar i en workshop om mänskliga rättigheter som hålls av Ghanas avdelning för internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter; gästtalaren är internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters internationelle utvecklingsledare.
Youth for Human Rights International (YHRI) och avdelningen för mänskliga rättigheter i Church of Scientology International skruvade upp temperaturen på sin gräsrotskampanj för att göra mänskliga rättigheter till en vardagsrealitet när man presenterade trettio nya samhällsinformerande annonser för tv-bruk – var och en av annonserna illustrerar en av de 30 artiklarna i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Informationsannonserna som översatts till 17 språk ingår som en del av en global satsning att sprida de fundamentala principerna som fastställs i den Allmänna förklaringen runt om i världen. De nya annonserna är ett unikt pedagogiskt redskap som till en del inspirerats av YHRI:s prisbelönta musikvideo UNITED (TXL Films). UNITED har vunnit tolv utmärkelser på filmfestivaler, däribland den internationella filmfestivalen till Gandhis ära i Barcelona, Spanien.

”De samhällsinformerande annonserna är något helt nytt”, säger Taron Lexton, den 22-åriga regissören av UNITED som också regisserat de informativa annonserna. ”De levandegör precis de mänskliga rättigheter du faktiskt har just nu.”

Omkring 450 skådespelare är med och förmedlar budskapen. Den tid och det arbete som togs i bruk för att filma annonserna är jämförbar med vad det tar att göra en fullständig långfilm. Fem månaders efterproduktion följde och i slutänden var resultatet de trettio samhällsinformerande annonserna – ett arbete som från manuskriptstadium till färdigt resultat tog sju månader.

”Lanseringen av dessa annonser utgör ett genombrott för undervisning, bevarande och främjande av mänskliga rättigheter för alla människor världen över”, sade den ansvarige för mänskliga rättigheter i Church of Scientology International.

Behovet av utbildning om mänskliga rättigheter på bred front kunde inte vara mer angeläget. Uppskattningsvis 1,2 miljoner barn världen över utnyttjas idag årligen som en handelsvara som exploateras som billig arbetskraft eller för sexuellt slaveri, över 300 000 barnsoldater – en del så unga som 8 år – utnyttjas ständigt i väpnade konflikter, och 115 miljoner barn i grundskoleåldern har inte möjlighet till skolgång. Youth for Human Rights International strävar efter att genom dessa audiovisuella presentationer och andra pedagogiska verktyg nå miljontals människor för att öka medvetenheten och åstadkomma globala förändringar.