Afrikansk humanitetsförkämpe föräras med utmärkelse för människorättsarbete

Paris avdelning av Youth for Human Rights International presenterade Yeka Futy med ”Utmärkelsen för hjältemodiga insatser i att göra mänskliga rättigheter kända”, en särskild utmärkelse som föräras medkännande vuxna som har påverkat sina områden genom aktiviteter för mänskliga rättigheter som går långt bortom det vanliga och på något vis satt i bruk en eller fler av artiklarna i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Futy, mer känd som ”Papa Yeka”, bor i Essonne, en förort till Paris, där han är ordförande i en människorättsorganisation som heter “Association Essonne au Coeur de l’Afrique” (ASSECA) (Essoneföreningen Afrikas hjärta). Han ger arbete åt ungdomar, pensionärer och handikappade genom butiker han har öppnat i Frankrike och i staden Matadi i Demokratiska republiken Kongo.

Quentin Michel, talesman för Youth for Human Rights i Frankrike sade när han presenterade utmärkelsen, ”Papa Yeka är en märklig man vars arbete är ett verkligt exempel på mod och uthållighet. Hans ständiga kamp för att göra mänskliga rättigheter till en verklighet förtjänar vår djupaste respekt.”

Futy sade när han tog emot priset ”Detta är min belöning för ett år med hårt arbete. Jag tar emot detta pris å alla dessa människors vägnar som har hjälpt till med detta projekt och utan dem skulle det aldrig ha varit möjligt att hjälpa äldre och handikappade i Matadi.”

”Runt om i världen förekommer det dagligen kränkningar av de mänskliga rättigheterna”, sade Quentin Michel. ”Vi tror att genomförandet av utbildning i mänskliga rättigheter i alla skolor kan ändra detta. L. Ron Hubbard sade en gång: ’Mänskliga rättigheter måste förverkligas, inte förbli en idealistisk dröm.’ Genom att stärka ungdomar med kunskap om deras egna och andras rättigheter kan vi mobilisera en hel generation till att uppnå detta mål.”

Skriv på online, petitionen som ivrar för genomdrivandet av FN:s Allmänna förklaring för mänskliga rättigheter. Klicka för att underteckna petitionen >>