Yttrandefrihet tas upp i Martin Luther Kings utmärkelse för hjältemodiga insatser för mänskliga rättigheter


Är det en mänsklig rättighet att få uttrycka sig konstnärligt?

Enligt International Foundation for Human Rights and Tolerances är det absolut det. Och det i så hög grad att mottagaren av den första Martin Luther King-utmärkelsen för hjältemodiga insatser för mänskliga rättigheter, som delas ut årligen i Los Angeles County, gick till Glenna Boltuch Avila, konstnär och chef för CalArts Community Arts Partnership Program (CAP) för hennes arbete med att göra det möjligt för ungdomarna i innerstaden att utrycka sig artistiskt med hjälp av konstnärlig utbildning.

Artikel 19 i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna säger:

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Ett exempel på hur G.B. Avila själv begagnar sig av denna rättighet är en välkänd sevärdhet i södra Kalifornien. Under de senaste tjugotre år har hennes lättsamma väggmålning, ”L.A. Freeway Kids” som pryder Hollywoods motorväg vid avfarten till museet för nutidskonst, hälsat miljontals människor varje vecka när de kommer in i centrala Los Angeles.

G.B. Avila beskriver CAP som ett engagemang baserat på ”idén att konsten ger mening och syfte till våra liv och att det inte finns någon större gåva vi kan ge till ungdomarna i vårt land än förmågan att skapa, ifrågasätta och kritisera vår tids kultur”. CAP har nått över 300 000 barn i fyrtio Los Angeles-skolor med sitt konstprogram, och har gett ut över en miljon dollar i stipendier till elever i innerstaden.

Den Oscarsnominerade skådespelerskan Anne Archer överräckte utmärkelsen till G.B. Avila. Anne Archer intygade att hon själv engagerade sig i mänskliga rättigheter och konstnärliga uttryck i fjol då hon grundade Konstnärer för mänskliga rättigheter med syfte att ”föra konstnärer tillsammans i den gemensamma saken att öka medvetenheten om de mänskliga rättigheterna världen över”.

Programmet för utmärkelser för hjältemodiga insatser för mänskliga rättigheter tillkännagavs förra året av Youth for Human Rights International (YHRI) i samarbete med avdelningen för mänskliga rättigheter i Church of Scientology International, Artister för mänskliga rättigheter och Internationella fonden för mänskliga rättigheter och tolerans. Utmärkelsen som erkänner personer vars arbete främjar och bidrar till spridningen av en eller fler av artiklarna i den Allmänna förklaringen ges till ”vanliga människor som gör saker utöver det vanliga”.

G.B. Avilla och hennes program är långt ifrån det ”vanliga” och hon har förvisso förtjänat sin rätt till titeln ”människorättshjälte”.