Mode och fantasifull musik förespråkar
mänskliga rättigheter för ungdomar

Mänskliga rättigheter var i fokus vid en livlig mode- och musikshow där kollektioner från fem designers från Los Angeles visades fram av unga blivande modeller och skådespelare. Skådespelerskan Cassandra Hepburn gick i spetsen för evenemanget då hon beslutat sig för att vidta åtgärder för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter efter att nyligen ha varit på ett evenemang arrangerat av Youth for Human Rights International (YHRI). ”Jag bestämde mig för att anordna detta evenemang och dra in medel för de mänskliga rättigheterna, så att vi får ut detta värdefulla budskap till andra.”

Utmärkelser från Youth for Human Rights delades ut för värdefulla bidrag till att öka människors medvetenhet om människohandel. De som fick utmärkelserna var regissören Michael Cory Davis, för hans två fängslande kortfilmer om sexhandeln, och Yuka Kawahito, en internationell studerande från Japan. De kollektioner från Los Angeles som presenterades var Thomas DeVette modekollektion, Mark Grays kollektion av t-shirts, Terry Ks smyckeskollektion, Fifi Lerouxs kollektion och True Customs kollektion.

Partners i evenemanget var bland annat Youth for Human Rights, Kids on Stage for a Better World och Santa Claritas scenskola. Curtis Murphy Syndicates rock- och popband och Kids on Stage uppträdde. Evenemanget som hölls i Church of Scientology Celebrity Centers paviljong den 14 april informerade och underhöll 500 deltagare.

Mary Shuttleworth, ordförande för Youth for Human Rights International, förklarade vikten av att lära ungdomar och vuxna mänskliga rättigheter och sade: ”Youth for Human Rights uppskattar verkligen det stöd som har visats idag. Det är samhällsinsatser som detta som verkligen kan åstadkomma en förändring, och den förändringen börjar med att hjälpa barnen i vår värld.”