Kommitté för barnens rättigheter gör mänskliga rättigheter till högsta prioritet

Med uppskattningsvis 1,2 millioner barn som säljs och utnyttjas varje år för att exploateras för arbete eller sexslaveri och över 300 000 barnsoldater – vissa inte mer än 8 år, och 115 miljoner barn i grundskoleålder som berövas varje form av skolgång, måste det internationella samhället bli långt effektivare med att se till att barn får del av de grundläggande mänskliga rättigheter som de har rätt till. När FN insåg detta behov anammade man konventionen om barnets rättigheter i november 1989, och upprättade 1991 Kommittén för barns rättigheter under FN:s kommission för mänskliga rättigheter, i Genève som övervakar att konventionen sätts i laga kraft.

För att ge barn en egen röst angående deras egen framtid ägnade kommittén detta år sin årliga ”dag för allmän diskussion” den 15 september 2006, åt ämnet ”Tala, delta och besluta – barnets rätt att bli hört”, och trettiotre barn och tonåringar var inbjudna att delta.

Det var därför Angelo Kreuzberger, som representerade den österrikiska avdelningen av Youth for Human Rights International, anlände till Palais Wilson, sätet för FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter, i Genève.

Han framförde sin presentation inför 200 kommittémedlemmar, representanter för frivilligorganisationer och de andra ungdomarna som deltog i konferensen.

Angelos budskap var enkelt – om vi menar allvar med att ge barn deras rättigheter måste första steget bli utbildning, eftersom ingen till fullo kan ha vad han eller hon inte förstår.

Sedan starten år 2001 har Youth for Human Rights International arbetat för att få till stånd utbildning om de universella mänskliga rättigheterna för ungdomar runt om i världen, inspirerade av ett uttalande av L. Ron Hubbard: ”Mänskliga rättigheter måste göras till ett faktum, inte en idealistisk dröm.” Och för att göra detta möjligt har de utvecklat läromedel som hjälper unga människor att förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Som en del av detta program skapade Youth for Human Rights International i år trettio kortfilmer i samarbete med avdelningen för mänskliga rättigheter i Church of Scientology International. Varje film är under en minut lång och var och en illustrerar en av de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Höjdpunkten i Angelos tal var hans framställning av flera av dessa filmer, som skapades som samhällsinformation som ska sändas på TV-stationer.

Men även om Angelo är övertygad om värdet i dessa informativa annonser, som producerats på 17 språk, blev han överraskad och glad över hur väl de togs emot av deltagarna.

Efter hans tal kom delegater från många olika länder, ungdomsorganisationer och frivilligorganisationer, som alla ville använda dessa filmer i sina egna program, fram till honom. Efter den årliga ”dagen för allmän diskussion”, satte rapportörerna (de som officiellt utsetts att rapportera vad kommissionen kommit fram till) mänskliga rättigheter som den högsta prioriteten.

För mer information om Youth for Human Rights International och deras pedagogiska material, eller för att se annonserna om de mänskliga rättigheterna online, besök www.youthforhumanrights.org.

Youth for Human Rights International och avdelningen för mänskliga rättigheter i Church of Scientology International har producerat 30 samhällsinformerande annonser på 17 språk för att utbilda människor i alla åldrar om sina mänskliga rättigheter och skyldigheter. Klicka här för att se annonserna >>