Den 6:e årliga internationella konferensen om mänskliga rättigheter år 2009

Bästa vänner!

Övergrepp och vanvård av barn förekommer i länder runt om i världen. FN, UNICEF, Världshälsoorganisationen, den Internationella arbetsorganisationen och många fler har statistik på detta som de citerar. Ungdomar som inte känner till sina rättigheter är sårbara.

Syftet med Youth for Human Rights International är att lära ungdomar om mänskliga rättigheter, i synnerhet FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och inspirera dem till att bli förespråkare för tolerans och fred.

Med detta i åtanke har Youth for Human Rights International (YHRI) slagit sig samman med Village Suisse Ong, avdelningen för mänskliga rättigheter i Church of Scientology International och Artister för mänskliga rättigheter för sin årliga internationella konferens för mänskliga rättigheter som ska hållas i Genève.

Vårt första evenemang av detta slag var i augusti 2004 vid Förenta nationernas högkvarter och UNICEF-byggnaden i New York och i Los Angeles 2005. Konferensen 2006 hölls i Förenta nationernas högkvarter i New York och 2007 vid University of California i Los Angeles. Förra årets konferens hölls i FN-högkvarteret i New York. Bland deltagarna har funnits delegater från USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Italien, Schweiz, Österrike, Tyskland, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Uganda, Liberia, Zambia, Kongo, Marocko, Nepal, Togo, Egypten, Guatemala, Guyana, Mexiko, Colombia och Filippinerna tillsammans med FN-tjänstemän och representanter på FN-uppdrag i länderna, religiösa ledare och ledare i människorättsfrågor, frivilligorganisationer, lokala aktivister och studenter.

Vår tredagars räcka av evenemang kommer att inledas med en konferens den 28 augusti. Utmärkelserna för människorättshjältar 2009 bekräftar framstående insatser inom de mänskliga rättigheternas område. Följande dag kommer ungdomarna att få lära sig om mänskliga rättigheter och diskutera dem i ett interaktivt seminarium. Lördag kväll blir en kväll av festligheter där man firar de mänskliga rättigheterna. Söndag morgon kommer vår interreligiösa andakt att samla människor från många religioner för fred.

Som vår tradition är kommer ungdomar att spela en framträdande roll i evenemangen med unga människorättsaktivister som deltar från hela världen och representerar sina länder.

I år kommer YHRI att erbjuda begränsade stipendier för ungdomar som uppfyller kraven för att bli ungdomsdelegater för sitt land. Det kommer bara att finnas en delegat per land som kvalificerar för att säkerställa internationell mångfald på konferensen. De begränsade stipendierna kommer att ges som belöning till några av ungdomsdelegaterna baserat på deras meriter. Stipendierna kommer inte att täcka flygbiljetter, visum eller obligatoriska reseförsäkringar. Stipendierna kommer att inbegripa alla kostnader i värdlandet, inklusive alla transporter, logi och måltider. Det finns inga stipendier tillgängliga för vuxna som deltar. Vuxna betalar själva för sina transporter, sitt boende och sina måltider. Det tillkommer inga extra kostnader för konferensen, möten eller evenemang.

Det är fritt inträde till alla evenemang för att göra det möjligt för unga och allmänheten att delta i stor omfattning. På grund av begränsat antal sittplatser föreslår vi att du anmäler ditt deltagande så fort som möjligt för att undvika besvikelser.

Som ett ideellt samfund är vi beroende av generösa stöd från likasinnade individer, grupper och organisationer. Ditt stöd behövs för att utöka vårt program och berika livet för fler ungdomar genom vetskapen om att de har mänskliga rättigheter och skyldigheter.

Jag välkomnar ditt aktiva engagemang i våra gemensamma ansträngningar för att göra mänskliga rättigheter till en verklighet för alla.

Vänliga hälsningar,


Mary Shuttleworth, doktor i pedagogik ordförande
Youth for Human Rights International