Youth For Human Rights International Världsturnén år 2009

När allt kommer omkring, var börjar de mänskliga rättigheterna?

”På små ställen, nära hemmet – så nära och så små att de inte syns på några världskartor. Men ändå utgör de den enskilda individens värld; grannskapet där han bor; skolan eller högskolan där han studerar, i fabriken, gården eller kontoret där han arbetar. Det är på sådana platser som varje man, kvinna och barn söker lika rättvisa, lika möjligheter och lika värdighet utan diskriminering. Om dessa rättigheter inte betyder något där, har de föga betydelse någon annanstans.” Eleanor Roosevelt

För att hedra 60-årsdagen av FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter kommer vi att bege oss runt jorden på vår sjätte årliga världsturné och fira det fantastiska arbetet som har utförts och inspirera till att detta viktiga dokument sprids, uppmärksammas och läses runt om i läroinstitutioner i världen.

Syftet med Youth for Human Rights International är att lära ungdomar om mänskliga rättigheter – i synnerhet FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna – och inspirera dem till att bli livslånga förespråkare för tolerans och fred.

YHRI:s världsturnéer 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 besökte nästan 70 länder och presenterade våra utbildningsprogram om mänskliga rättigheter till statsöverhuvuden, ledare och lärare likaväl som ungdomar i universitet, skolor, sjukhus, ungdomsfängelser och barnhem.

YHRI:s världsturné år 2008 gick runt vårt klot till Haiti, Venezuela, Marocko, Nigeria, Kenya, Egypten, Pakistan och Taiwan. Media följde med och rapporterade om möten med dignitärer, myndighetspersoner, religiösa ledare, ledare inom samhället och ungdomar. Nya vänner skapades och samarbete grundlades för att ta undervisning om mänskliga rättigheter till en ny nivå.

Till dags dato har dessa turnéer påverkat miljontals liv, både genom direkta möten och genom att media har rapporterat om våra aktiviteter. YHRI har för närvarande över 180 avdelningar och grupper runt om i världen, och utbildningsprojekt i så skiftande länder som Australien, Kanada, Danmark, Guyana, Indien, Japan, Marocko, Puerto Rico, Sydafrika och USA. Det är verkligen dags att fira våra framgångar och hämta styrka för det arbete som väntar.

YHRI:s världsturné år 2009 kommer att omfatta Argentina, Australien, Barbados, Colombia, Jordanien, Mexiko, Ryssland, Sydafrika, Schweiz, Östtimor, Uganda och USA. Förutom möten med dignitärer och ledare kommer också evenemang i gemenskapens tecken att genomföras i varje land. Dessutom kommer vår verksamhet att fångas på video och i fotografier för att ytterligare användas till att göra turnén känd.