Upplysande världsturné år 2007

YHRI:s världsturné år 2007 återvände hem till Los Angeles den 12 juni men arbetet hade bara börjat. Med de nya kontakter vi gjort, de nya samarbeten vi påbörjat och de nya samförståndsavtal som utarbetats, har vår globala expansion nått en toppnivå utan jämförelse!

Syftet med Youth for Human Rights International är att lära ungdomar om mänskliga rättigheter, i synnerhet FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, och inspirera dem till att bli värdefulla förespråkare för tolerans och fred.

Turnén reste genom Indonesien, Sydafrika, Kongo, Kenya, Marocko, Spanien, Italien, Tyskland, Storbritannien, Puerto Rico och gjorde sju uppehåll i USA. I våra resor ingick tjogtals möten, intervjuer och evenemang för att föra fram vikten av utbildning om mänskliga rättigheter. Följande sammanfattar några av de mer betydande besöken:

Indonesien

Vi träffade högre tjänstemän vid ministeriet för folkrätt och mänskliga rättigheter, utrikesministeriet, och andra tjänstemän och ledare inom områdena som rör mänskliga rättigheter, utbildning och ungdomsarbete.

Ministern för folkrätt och mänskliga rättigheter ledde ett team av regeringstjänstemän som anslöt sig till oss på en rundtur av ett ungdomsfängelse där våra utbildningsprogram om mänskliga rättigheter håller på att levereras.

Vi presenterade också våra filmer till barn på ett lokalt barnhem.

På vår sista dag höll vi två seminarier vid ministeriet för folkrätt och mänskliga rättigheter. Vår verksamhet fick en bra täckning i pressen, också i rikstäckande tv.

Demokratiska republiken Kongo

Vår värd var Yeka Futy, ordförande för ASSECA (Association Essonne au Coeur de l`Afrique). Där mötte vi högre regeringstjänstemän och militära ledare varpå följde presentationer av våra videor på skolor och ett barnhem. Vid en sammankomst deltog över år 2 000 skolbarn i YHRI:s evenemang.

Kenya

Vår verksamhet i Kenya började med en konferens anordnad av scouternas Afrikakår. Denna konferens togs upp i scouternas nyhetssektion på deras internationella webbsajt scout.org, som skildrade händelsen under rubriken: Afrikascouternas regionalkontor stöder initiativ för mänskliga rättigheter. I sitt välkomsttal framhöll den regionala ledaren Rubina Haroon det lidande hon bevittnat i Afrika som kontinent. Den regionala toppchefen förespråkade därför samarbete mellan de olika organisationerna och rörelserna så att en värld som upprätthåller mänskliga rättigheter kan bli en realitet.

Vi höll en konferens med ledare för ett världsomspännande ungdomsprogram vid Förenta nationernas Nairobikontor för att diskutera ett möjligt samarbete. Vi gav vår presentation om mänskliga rättigheter för barn på ett lokalt barnhem.

Marocko

I Marocko togs vi om hand av vice ordförande i parlamentets rådgivande kammare, Ahmed El Kadiri och professor Abdellah Mechnoune. Vi träffade regionala och nationella myndighetsledare. Vi presenterade YHRI:s program på skolor, till ett barnhem och för en organisation som erbjuder gratis hjärtkirurgi för barn.

London

I vårt besök i London ingick möten med medlemmar i Youth Team at the Secretariat of the Commonwealth of Nations och huvudkontoret för flickscouterna.

Puerto Rico

I Puerto Rico blev vi väl mottagna av rikets första dam och sekreteraren för familjedepartementet. Våra videor påbörjade en period av trettio dagars utsändningar på Puerto Ricos tv. Vår representant i Puerto Rico upprättade ett samarbete och ordnade så att våra videor visades i över hundra ämbetsverks väntrum.

New York

Vårt besök på FN i New York inbegrep ett möte med generalsekreterarens speciella representant för barn vid väpnade konflikter och Angola Mission to the United Nations. Vi träffade även representanter för NAACP.

Under vårt besök i New York fick Taron Lexton, regissören till Youth for Human Rights trettio samhällsinformerande annonser, ta emot FN:s författarsällskaps ”Award of Excellence”. Han är den yngsta personen någonsin och den första filmskaparen som belönats med denna utmärkelse.

Bland de andra evenemangen ingick ungdomskonferenser i Berlin och Los Gatos och evenemang i Milano, Madrid, Tampa, Buffalo och i San Francisco-bukten (där man bland annat gjorde en presentation till en persisk människorättsorganisation).

Världsturnén år 2007 premiärvisade versionen med spanskt tal av vår dvd för allmänheten och under turnén tillkännagavs också att vår handbok för lärare om mänskliga rättigheter på 150 sidor hade översatts till arabiska.

YHRI, ett icke vinstdrivande företag, är beroende av bidrag, samarbeten och partnerskap från likasinnade individer, grupper och organisationer för att stärka och utvidga vår verksamhet runt om i världen. Tack för ditt stöd. Tillsammans når vi ut till barn runt om i världen.