Youth for Human Rights Internationals världsturné år 2006 i Tysklands huvudstad

Ungdomar från Berlins avdelning av Youth for Human Rights firade sin frihet som en del av Youth for Human Rights International världsturné år 2006.

Trots att de är för unga för att minnas de tjugosju år när Berlinmuren delade familjer och hindrade östtyskar från att besöka väst så vet dessa ungdomar att när muren föll 1989, blev det en händelse som skulle komma att symbolisera frihetens seger över förtrycket.

Youth for Human Rights och Church of Scientology International har, i syfte att utbilda ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter, skapat trettio slagkraftiga annonser med samhällsinformation som levandegör alla de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen. Fyra av dessa annonser släpptes under den tyska delen av världsturnén, däribland, lämpligt nog, artikel 9 som säger:

”Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.”

Youth for Human Rights Internationals målsättning är: ”Att undervisa ungdomar världen över om mänskliga rättigheter och därmed hjälpa dem att bli värdefulla förespråkare för främjande av tolerans och fred.”