Filippinerna tar emot Youth for Human Rights Internationals utbildningskampanj om mänskliga rättigheter med öppna armar

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter presenterar en lektion i mänskliga rättigheter vid en lokal skola.

När Youth for Human Rights International närmade sig slutet på sin världsturné för 2006 besökte de Filippinerna där de träffade lärare och civila och lokala ledare som anammat gruppens mål – att göra mänskliga rättigheter till en global verklighet.

Mänskliga rättigheter är en avgörande fråga i Filippinerna där miljontals människor lever i städernas slumområden som saknar sanitet och vatten, många faller offer för sexuell människohandel och alltför ofta tvingar fattigdom in barnen på arbetsmarknaden.

Under sitt första besök i landet presenterade Youth for Human Rights International sina utbildningsprogram om mänskliga rättigheter för medlemmar av justitiedepartementet, generalsekreteraren för UNESCO i Filippinerna, den nationella kommissionen om filippinska kvinnors roll och Childhope Asien. De demonstrerade också sin läroplan för mänskliga rättigheter genom att ge en lektion vid en lokal skola och undervisade allmänheten om programmet genom tv-bevakning.

Youth for Human Rights International är en oberoende ideell verksamhet med huvudkontor i Los Angeles. Den grundades år 2001 i samarbete med avdelningen för mänskliga rättigheter i Church of Scientology International.

YHRI:s syfte är att undervisa ungdomar om FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, så att de blir värdefulla förespråkare för tolerans och fred.

Deras besök i Filippinerna är en del av deras tredje årliga världsturné. Med ett utbildningsprogram om mänskliga rättigheter, som skapats i samarbete med Church of Scientology International, fullföljer de FN:s mandat från 1948 för den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, som krävde av alla medlemsländer ”att se till att den sprids, sätts upp och visas, att den läses och förklaras, framför allt i skolor och vid andra undervisningsinstitutioner, utan hänsyn till länders eller regioners politiska förhållanden.”