Infoannonserna om de mänskliga rättigheterna – visas nu överallt

Sätter man sig på ett café i Paris eller en restaurang i Florens med en intern-tv så kan man bli imponerad av effektiva audiovisuella budskap som verkligen lär ut mänskliga rättigheter.

Dessa trettio- till sextiosekundersvideor som släpptes i juni i år väcker alla de 30 artiklarna i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna till liv. Deras dragningskraft verkade omedelbart och inom några veckor visades de på över 1000 tv-kanaler runt om i världen.

Tre månader efter deras premiär fick ryktet dem att spridas också på andra kanaler och sätt än bara genom tv. Under bara en vecka förekom nya visningar på skärmar vid bensinstationer i Johannesburg, Sydafrika, i sextiofyra biosalonger i Buffalo i delstaten New York, och på två dussin skärmar i den största bokhandelskedjan i Rom. De visas i skyltfönster i London och på en busslinje i Frankfurt, Tyskland.

På en mer officiell nivå hade de 30 infoannonserna premiär i augusti som en del av en internationell konferens om mänskliga rättigheter som hölls i FN-högkvarteret, där de fick en stående ovation från FN-tjänstemän och delegater för mänskliga rättigheter som representerade 49 länder. Samma kväll mottog de ett entusiastiskt gensvar från mer än 2 000 New Yorkare som samlades på Union Park Square för en konsert för mänskliga rättigheter som fick staden att släppa loss. Två veckor senare var infoannonserna höjdpunkten vid en presentation som gavs av en 18-årig representant för Youth for Human Rights International från Österrike på Palais Wilson, säte för Förenta nationernas högkommissionär för mänskliga rättigheter. Evenemanget var den årliga ”diskussionsdagen”, som arrangerades av FN:s Committe on the Rights of the Child.

Användningen av dessa budskap är obegränsade. En representant för en ideell FN-organisation skrev om sin organisations avsikt att ”sprida era korta filmer på bästa sätt vi kan, eftersom vi arbetar i omkring 60 länder med likasinnade vänner”.

Dessa infoannonser är en del av det paket av det audiovisuella och skrivna material som har producerats av Youth for Human Rights International.