Åter till Ghana

Den ansvarige för internationell utveckling, Tim Bowles, återvände den här veckan till Accra, Ghana, för att avsluta den pågående fasen av YHRI:s ledarskapsprojekt för mänskliga rättigheter tillsammans med YHRI Ghana. Projektet som främst organiserats av YHRI:s programansvarige för Afrika, Sammy Jacobs-Abbey, resulterade i att fyra högstadielag presenterade vad de funnit under sina undersökningar, i ett forum den 29 juni på Coconut Grove Regency Hotel.

Detta evenemang avslutade elevernas tre månader av grävande efter fakta om tillståndet för mänskliga rättigheter och kräkningar i samhället. Samuel Bosompim, ansvarig för allmänhetskontakterna inom Kommissionen för mänskliga rättigheter och administrativ rättvisa var huvudtalare och betonade den oerhörda vikten för Ghanas framtid att det undervisas om mänskliga rättigheter. Accras högstadieskola för flickor kammade hem högsta vinsten, ett datasystem för skolbiblioteket.

I det fullsatta huset fanns många olika dignitärer från den Afrikanska unionen, representanter från Ghanas myndigheter och elever, av vilka många nu planerar att fortsätta med sina människorättsaktiviteter med ytterligare YHRI-projekt. Insikten om och erkännandet av YHRI:s effektiva insatser på gräsrotsnivå för att aktivera unga i frågor om mänskliga rättigheter i Afrika fortsätter att växa.