Det första ledarskapsforumet och tävlingen om mänskliga rättigheter för YHRI Liberia

Tim Bowles, YHRI:s chef för internationell utveckling, begav sig från Ghana till Liberia under veckan, och slog sig där ihop med den västafrikanske programchefen Jay Yarsiah, YHRI Liberias landsansvarige Teewon Dolopei och andra engagerade volontärer, för att få till stånd det första ledarskapsforumet för mänskliga rättigheter med YHRI Liberia den 6 juli 2007. Evenemanget hölls i hörsalen i ministeriet för jämställdhet och utveckling. Bland de ledande statliga tjänstemän som deltar i forumet finns den liberianska justitieminister Frances Johnson-Morris, arbetsmarknadsminister Kofi Samuel Woods och vicepresidenten Joseph Boakais stabschef Sam Stevaquoh.

Woods, som var huvudtalare, berömde YHRI Liberias initiativtagande och krävde en rikstäckande utbyggnad av programmet och att tävlingen skall bli ett årligt återkommande evenemang. Woods, som varit en välkänd förespråkare för mänskliga rättigheter under Liberias fjorton år av inbördeskrig, konstaterade att en ny dag höll på att gry för landet, och sade till ungdomarna som var där att den äldre generationen räknade med dem för att avsluta arbetet med att skapa en framtid baserad på individuell värdighet och ömsesidig respekt. De fem gymnasietävlingarna som följde dignitärens kommentarer var livfulla, sprudlande med sånger och dramer av klubbmedlemmarna. Varje team har tillbringat de senaste två månaderna och mer med efterforskningar och analys av en vald icke-statlig organisation: UNICEF, UNESCO, Katolsk fred och rättvisa och Rättvise- och fredskommisionen (JPC – Justice and Peace Commission), Stiftelsen för internationell värdighet (FIND – Foundation for International Dignity) och Liberias nationella människorättscenter (NHRCL). Katedralgymnasiets lag fick första pris, ett datorsystem till sitt bibliotek, medan tvåan fick bokyllor till sitt bibliotek. Alla deltagare var vinnare, fick t-shirts som minne och personliga certifikat för sina insatser.