Elever lägger fram rapporter om krigsförbrytelser mot mänskliga rättigheter och deras efterverkningar

YHRI:s chef för internationell utveckling, Tim Bowles, och den programmets chef för västra Afrika, Jay Yarsiah, avslutade idag ett fyra dagars samarbete i Freetown med Stiftelsen för internationell värdighet (FIND – Foundation for International Dignity) programchef i Sierra Leone, David Mondesila, där man hållit YHRI:s första ledarskapstävling med inriktning på mänskliga rättigheter i landets högstadieskolor.

Onsdagen den 11 juli höll Tim ett seminarium om ungdomars ledarskap och att tala offentligt i FIND:s Sierra Leone-kontor för elevledare från tre områdens högstadieskolor. Nästa dag lämnade medlemmarna i människorättsklubbarna från dessa tävlande skolor in rapporter om de nuvarande förhållandena i de samhällen som drabbats värst av kränkningar av mänskliga rättigheter i krigssammanhang. Prinsen av Wales högstadieskola lade fram en rapport om tillståndet och behovet av förändringar i de amputerades gemenskap. Den statliga högstadieskolan med teknisk inriktning fokuserade på offer för våldtäkter och tortyr. Det vinnande laget från Freetowns högstadieskola för flickor rapporterade om tillståndet och utsikterna för före detta stridande och då framför allt barnsoldater. Bland gästföreläsarna ingick Shellac Sonny Davies, chef för Sierra Leone föreningen för frivilligorganisationer (SLANGO – Sierra Leone Association of Non-Governmental Organizations).

En elev skrev i slutet av forumet ett typiskt utlåtande: ”Jag har lärt mig mycket sedan början av detta program ... Jag lovar som barnaktivist att jag kommer att vidarebefordra meddelandet till de som inte har turen att få ta del av denna utbildning. Jag vill att YHRI hjälper oss att göra våra föräldrar, vårdnadshavare och vänner som bor i provinserna lyhörda, så att de också kommer att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter och använda sig av dem.”