”City Year”-volontärer i Johannesburg anammar social rättvisa genom mänskliga rättigheter

YHRI:s chef för internationell utveckling, Tim Bowles, och YHRI:s representant för Sydafrika, Alan Wohrnitz, presenterade ett entusiastiskt mottaget seminarium om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i en lokal överfull med volontärer från ”City Year Johannesburg”.

”City Year” är ett globalt initiativ för att hjälpa samhället instiftat av Clinton Democracy Fellowship (CDF), som anlitar ungdomar i tjugoårsåldern för en rad skilda aktiviteter för social förbättring, som löper under ett år. YHRI:s presentation var en del av en heldagssession med ”City Year”-workshopar, som gavs i det restaurerade konstnärsdistriktet i närheten av Johannesburg centrum.

Programchefen för ”City Year” såg först till att Tim och Alan fick ett ordentligt ”City Year”-välkomnande. Alla i rummet stod upp och gjorde unisont tre fingerknäppningar i luften med höger hand, stampade sedan tre gånger i golvet, pekade på gästerna och utropade ”Välkomna!” med dundrande röster som fick takstolarna att bågna.

Tim tillbringade första hälften av programmet med att visa alla infoannonserna med de trettio mänskliga rättigheterna. Videorna blev en enorm succé hos de över 200 samlade rödklädda frivilliga. ”City Year”-ungdomarna fängslades särskilt av artikel 29: Rätten till ansvar.

Den återstående tiden för kommentarer och iakttagelser gav vad Tim uppfattade som den mest klarsynta och inträngande hittills, i hans afrikanska resor under de senaste åren. ”City Year”-volontärerna såg mycket snabbt var flera av de mänskliga rättigheterna skulle kunna komma att hamna i konflikt, och skulle behöva fås att stämma överens i vissa samhällsmiljöer som till exempel när ett barns rättighet att uttrycka sig kolliderar med en förälders kulturella rättigheter.

Seminariet ledde fram till att de församlade insåg att rättfram kommunikation av idéer är det universella lösningsmedlet för att avhjälpa dispyter om mänskliga rättigheter. ”City Year”-ungdomarna förstod klart och tydligt att det är deras och deras kamraters sak att skapa ett mer tolerant och rättvist samhälle i Sydafrika.