Den internationella konferensen i Genève om mänskliga rättigheter kräver att den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna genomdrivs globalt

Tredagarsmötet där människorättsförespråkare, offentliga personer, diplomater och representanter från ideella organisationer deltog invigdes av Youth for Human Rights Internationals president och grundare, dr Mary Shuttleworth, huvudsaklig organisatör för tredagarsmötet, och medorganisatören Adalbert Nouga från den ideella organisationen Village Suisse.

Båda betonade syftet med konferensen som vände sig till ungdomsrepresentanter: att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och användningen av den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter som verktyg för att komma till rätta med kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

På konferensen hade Berättelsen om mänskliga rättigheter sin premiär. Det är en slagkraftig kortfilm som producerats i samarbete med avdelningen för mänskliga rättigheter inom Church of Scientology International. Dokumentären definierar mänskliga rättigheter i enkla termer. Mary Shuttleworth sade att filmen är ”en gåva till de miljoner som finns på alla kontinenter, i alla avlägsna hörn av världen, så som Eleanor Roosevelts vision var.” Hon var en av dess upphovsmän och den främsta förespråkaren för de trettio artiklarna i förklaringen, och gick i spetsen för att den skulle antas av FN:s generalförsamling 1948.

Bland talarna fanns ambassadörer, akademiker och religiösa ledare som pekade på det trängande behovet av att förbättra mänskliga rättigheter världen över, ställda inför statistiska uppgifter på att omkring 800 000 personer varje år smugglas över internationella gränser och småbarn säljs till tvångsarbete, prostitution, pornografi, organstöld och till och med som barnsoldater, med årliga vinster på upp till 7 miljarder dollar.

I ett rörande tal sade Allida Black, projektledare och redaktör för Eleanor Roosevelt Papers och forskande professor i historia och internationella frågor vid George Washington University, att underlåtenheten att genomföra den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna skulle vara som att ”spotta på Martin Luther Kings grav, spotta på Mahatma Gandhis grav, eller att förråda Nelson Mandela”.

Anne Archer, Oscarsnominerad skådespelerska och grundare av det internationella Artists for Human Rights, presenterade Youth for Human Rights utmärkelser för aktivister år 2009. Bland pristagarna ingår Georgi Naydenov, chef för Help the Needy Foundation, Bulgarien, Petar Grigorov Gramatikov, från Dialogue Center, Bulgarien, Niki Lanik, en vinnande racerförare från Storbritannien, och Tony Mathipa, en ung människorättsaktivist från Sydafrika.

Konferensen inkluderade också en interaktiv workshop med utbildning om mänskliga rättigheter och en interreligiös högtidlighet som förenar och uppmuntrar människor i många religioner att sträva efter fred.

Rukshan Fernando, 17 år, delegat från Sri Lanka uppgav: ”Youth for Human Rights International är en ledstjärna för hopp i ett hav av mörker och kommer att vara en röst för framtiden då andra röster går förlorade i det förflutna.”

Ndioro Ndiaye, vice generaldirektör för International Organization for Migration (IOM) hänvisade till Youth for Human Rights krav på att alla människors måste informeras och ta ansvar som föredömlig och i samma anda som ”Ghandis maxim ’man måste vara den förändring man vill se i världen’”.

Den första konferensen för mänskliga rättigheter hölls i augusti år 2004 i UNICEF-huset och FN-högkvarteret i New York, och har alternerats med Los Angeles sedan dess fram till i år. Konferensen 2005 hölls i Los Angeles; 2006 i New York igen i FN-högkvarteret; år 2007 vid University of California i Los Angeles, och 2008 vid FN-högkvarteret i New York.

Youth for Human Rights International är en ideell, sekulär organisation som grundades år 2001 av pedagogen Mary Shuttleworth i syfte att undervisa om mänskliga rättigheter för ungdomar. YHRI skapar medvetenhet och kunskap om FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna hos ungdomar, genom att arrangera uppsats- och konsttävlingar och genom att förse elever med material och skolor med undervisningshandledningar.