Konferens om människohandel och bortförande av barn

Konferensen för förebyggande av människohandel och bortföranden av barn anordnades av Cedars Cultural and Educational Foundation på Sheraton Universal Hotel den 13 november 2006.

Den överordnande rådgivaren i traffickingfrågor för Förenta staternas utrikesdepartement, Laura J. Lederer, genomförde en slagkraftig presentation. Mary Shuttleworth, ordförande för International Foundation for Human Rights överlämnade till Laura J. Lederer ett exemplar av videon ”30 rättigheter. 30 annonser.” från Ungdomar för mänskliga rättigheter, vilken illustrerar FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Närvarande var även Los Angeles kommissionär för kvinnors ställning, Anne Dunn, och grundaren till Bilateral Safety Corridor Coalition, Marissa Ugarte.

Bland de andra presentatörerna på konferensen ingick J. Stephen Tidwell, vice VD för FBI; Original Movies, Lifetime Entertainment Services, Arturo Interian; och Frälsningsarméns nationella konsult för överlevande offer från trafficking, Michael A. Smith.

Konferensen, som anordnas av Tony Nassif, ökade medvetenheten om den illegala och omänskliga handeln med barn, kvinnor och män, både inom länder och internationellt – en hantering som årligen omsätter flera miljarder dollar. Representanter från statliga och religiösa grupper såväl som samhälls- och ungdomsgrupper slog sig samman för att sätta stopp för dessa fruktansvärda brott.